Czy przyczyna niepłodności leży tylko po stronie kobiety?

Czy przyczyna niepłodności leży tylko po stronie kobiety?

Statystyki niepłodności wskazują, że przyczyna leży rownie często po stronie kobiety jak i mężczyzny, w 35% przyczyną jest czynnik męski, 35% czynnik żeński, 20 % przyczyna leży u obojga partnerów, a w ok 10% procentach przyczyna niepłodności nie jest znana.