Czynniki ryzyka niepłodności żeńskiej

Czynniki ryzyka niepłodności żeńskiej

1. Infekcje narządów miednicy mniejszej:
– zapalenie przydatków o różnej etiologii (rzeżączkowe, bakteryjne, choroby przenoszone drogą płciową)
– w przebiegu zabiegu usunięcia ciąży,
– związane z obecnością wkładki wewnątrzmacicznej (IUD)
– przebyte operacje

2. Nieprawidłowości w błonie śluzowej macicy (endometrium):
– przewlekłe zapalenie
– zrosty pozapalne i po zabiegach

3. Choroby układowe:
– układu krążenia
– przewlekłe zapalenie nerek
– cukrzyca
– niedokrwistość
– zaburzenia odżywiania, przewlekły alkoholizm
– czynna gruźlica i choroby przewlekłe układu oddechowego
– choroby tarczycy

4. Czynniki środowiskowe:
– palenie papierosów
– promieniowanie (rad, kobalt)
– prenatalne stosowanie stilbestrolu
– ołów
– kadm
– przewlekły hałas

5. Leki:
– morfina i jej pochodne
– kokaina
– duże dawki chininy
– duże dawki estrogenów i kortykosteroidów
– leki cytotoksyczne
– neuroleptyki i antydepresanty metoklopramid

6. Wiek:
– powyżej 35 r. ż.