Diagnostyka niepłodności męskiej

Diagnostyka niepłodności męskiej

Podstawowa diagnostyka niepłodności męskiej powinna składać się z następujących etapów…

1) badanie lekarskie składające się z kompletnego wywiadu lekarskiego dotyczącego przeszłości medycznej i stylu życia, w celu zidentyfikowania czynników ryzyka i zachowań mogących mieć istotny wpływ na płodność mężczyzny, oraz z ogólnego badania fizykalnego poszerzonego o badanie narządów płciowych męskich,

2) analiza nasienia powtórzona przynajmniej dwukrotnie,