Dodatkowa diagnostyka niepłodności męskiej

Dodatkowa diagnostyka niepłodności męskiej

Rozszerzona diagnostyka niepłodności męskiej obejmuje…

1) badania endokrynologiczne – początkowa ocena hormonalna powinna obejmować przynajmniej poziom testosteronu i FSH w surowicy i powinna być przeprowadzona, jeśli występuje:
a) nieprawidłowa koncentracja nasienia, zwłaszcza gdy <10mln/ml,
b) zaburzenie funkcji seksualnych,
c) gdy inne badania kliniczne sugerują zaburzenia hormonalne,

2)  analiza moczu po ejakulacji. Obecność plemników w moczu po ejakulacji świadczy o wstecznej ejakulacji do pęcherza moczowego. Badanie poejakulacyjne moczu powinno być przeprowadzone u pacjentów z objętością ejakulatu mniejszą niż 1 ml lu w przypadku braku ejakulatu, z wyjątkiem pacjentów z obustronną agenezją nasieniowodów i klinicznymi oznakami hypogonadyzmu.

3) badania ultrasonograficzne – przezodbytnicze badanie USG jest wskazane u pacjentów z azoospermią i małą objętością ejakulatu, w celu wykrycia wad przewodów wyprowadzających nasienie.

4) specjalistyczne badania nasienia m.in.:
A) ilościowa ocena leukocytów w nasieniu,
B) wykrywanie przeciwciał anty-plemnikowych – Test MAR – pozwala stwierdzić obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu. Test ten można stosować rutynowo u wszystkich pacjentów lub też w przypadkach, kiedy podejrzewa się niepłodność o podłożu immunologicznym (słaba ruchliwość plemników, aglutynacja plemników ). Test MAR można wykonać jedynie, gdy w ejakulacie obecne są plemniki ruchliwe. Obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu może powodować:
a)Zlepianie się plemników (aglutynacja)
b)Zmniejszenie ich żywotności i ruchliwości
c)Zaburzenia kapacytacji
d)Zaburzenia reakcji akrosomalnej
e)Hamowanie łączenia się plemnika z komórka jajową,
C) Test po stosunku (PC-Test) Test po stosunku jest mikroskopową oceną plemników w śluzie szyjkowym. Przeprowadza się go w okresie okołoowulacyjnym, około 9- 14 godz. po stosunku .Przed planowanym współżyciem należy zachować minimalnie dwudniową wstrzemięźliwość seksualną. podczas stosunku nie należy używać nawilżaczy oraz innych środków, które mogłyby wpłynąć na wynik testu. w teście ocenia się żywotność plemników w śluzie szyjkowym i określenia zdolność plemników do penetracji śluzu szyjkowego.

5) badania genetyczne – trzema najczęstszymi czynnikami genetycznymi warunkującymi niepłodność męską są:
a) mutacje genu mukowiscydozy związane z wrodzonym brakiem nasieniowodów,
b) zaburzenia chromosomalne powodujące nieprawidłowe funkcje jąder,
c) mikrodelecje chromosomu Y związane z izolowanymi zaburzeniami spermatogenezy

6)Badanie mikrobiologiczne nasienia – wykonywane w przypadku podejrzenia infekcji w obrębie męskiego układu rozrodczego,która może być wywołana przez bakterie tlenowe, beztlenowe oraz grzyby