Jak często występuje niepłodność?

Jak często występuje niepłodność?

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie
50-80 milionów par jest niepłodnych = 5-15%

W poszczególnych krajach dane te przedstawiają sie następująco:

 USA 13-14%
 Francja 18.4%
 Anglia 16.8%
 POLSKA 14%