O nas

Klinika Ab ovo

Zapoznaj się z ofertą

Do każdej pary podchodzimy bardzo indywidualnie, z zachowaniem pełnej dyskrecji, każda para uzyska profesjonalną poradę i pomoc w rozwiązaniu jej problemów.

Lubelskie Centrum Leczenia Niepłodności Ab ovo zaczęło funkcjonować na początku czerwca 2000 r. Tworzy go zespół 15 specjalistów z ośrodków europejskich oraz klinik i szpitali lubelskich z dziedziny ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej, endokrynologii, anestezjologii, urologii i radiologii. W zakresie embriologii doświadczalnej i kliniczne konsultujemy się ze specjalistami z National Institute for Medical Research w Londynie, Monash IVF w Melbourne oraz Fertility Plus w Auckland.

W czerwcu 2001 roku, w naszym ośrodku, pierwszym na lubelszczyźnie, w wyniku zastosowania zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu urodziły się dzieci. Od tego czasu już wiele par małżeńskich, dzięki zastosowanej diagnostyce i leczeniu doczekało się potomstwa Posiadamy wewnętrzny system zarządzania jakością.

W czym się specjalizujemy

W diagnostyce i terapii niepłodności stosujemy własne standardy oparte na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, European Society of Human Reproduction oraz bazę Cochrane. Nasze wyniki raportujemy corocznie do European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) w ramach Programu EIM – European IVF Monitoring. Oprócz standardowych protokołów IVF używamy w wybranych przypadkach protokół „przyjazny” (tzw. „Friendly” IVF) zmniejszający koszty i ryzyko wystąpienia powikłań uzyskując podobny odsetek ciąż.

Laboratorium Diagnostyczne Ab Ovo to nowocześnie wyposażona jednostka o profilu andrologiczno-embriologicznym. Prowadzimy badania diagnostyczne niepłodności męskiej i kobiecej oraz wykonujemy procedury wspomaganego rozrodu. Dla leczonych par oferujemy badania endokrynologiczne, w tym oznaczanie niezwykle pomocnego w określaniu potencjału rozrodczego kobiet hormonu anty-Mullerowskiego (AMH), oznaczanie poziomów przeciwciał, badania wirusologiczne, jak również posiewy mikrobiologiczne.

W części andrologicznej Laboratorium Ab Ovo można wykonać badania niezbędne w diagnostyce i leczeniu niepłodności męskiej, takich jak: badanie nasienia (spermiogram), wykrywanie plemników w moczu czy też sprawdzenie obecności przeciwciał przeciwplemnikowych w plazmie nasiennej (test MAR). Laboratorium zajmuje się również przygotowaniem plemników do procedury inseminacji domacicznej nasieniem męża (AIH) oraz nasieniem dawcy (AID). Laboratorium Ab Ovo prowadzi BANK NASIENIA, co umożliwia Państwu (w przypadkach braku plemników u partnera) skorzystanie z nasienia anonimowego dawcy.

Rekrutacja dawców odbywa się zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, uwzględniającymi wykonanie badań genetycznych (kariotyp, mutacje genu CFTR) oraz wirusologicznych ( HIV, HCV, Hbs, WR, CMV) z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu karencji. W przypadku korzystania z BANKU NASIENIA obowiązuje obustronna anonimowość dawcy i biorcy. Oferujemy również możliwość zamrażania i przechowywania komórek jajowych oraz nasienia dla pacjentów poddawanych procedurom onkologicznym, a także dla mężczyzn oddających nasienie do późniejszego wykorzystania do zabiegów wspomaganego rozrodu.

Część embriologiczna Laboratorium Ab Ovo zapewnia Państwu możliwość rozwiązania problemu niepłodności za pomocą najbardziej zaawansowanych i najskuteczniejszych procedur, takich jak:

klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe -cIVF-ET

zapłodnienie in vitro z użyciem docytoplazmatycznej injekcji plemnika -ICSI-ET

w przypadkach konieczności pozyskania plemników do zabiegu bezpośrednio z jądra mężczyzny podczas biopsji -zabieg ICSI-TESA, ICSI-TESE

kriokonserwacja zarodków metodą witryfikacji oraz transfer rozmrożonych embrionów

kriokonserwacja oocytów metodą witryfikacji

Doskonale wyposażone laboratorium oraz wyszkoleni embriolodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy, są gwarancją skuteczności przeprowadzanych zabiegów. Część kriogeniczna laboratorium pozwala na zamrożenie i bezpieczne przechowywanie w atmosferze ciekłego azotu zarówno gamet (plemników i komórek jajowych) oraz zarodków.

Aktualności