Badania laboratoryjne w pełnym zakresie

Badania laboratoryjne podstawowe

 • Analiza moczu
 • Morfologia ( z leukocytozą)
 • Leukocytoza bez rozmazu
 • OB
 • Glukoza we krwi
 • Krzywa cukrowa
 • Krzywa cukrowa dla kobiet w ciąży
 • Czas krwawienia i krzepnięcia
 • Retikulocyty
 • AST
 • ALT
 • ALP – fosfataza zasadowa
 • ACP – fosfataza kwaśna
 • Lipaza
 • Amylaza
 • Białko całkowite
 • Bilirubina całkowita
 • Próba tymolowa
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • TG – trójglicerydy
 • Cholesterol z frakcjami
 • Diastaza – mocz
 • Glukoza – mocz
 • GGTP(gammaglutamylotranspeptydaza)
 • Kreatynina – krew i mocz
 • Kwas moczowy – krew i mocz
 • Cukier i aceton w moczu
 • Mocznik
 • Próby wątrobowe
 • Elektrolity – sód, potas, wapń, magnez, żelazo
 • CRP – białko fazy ostrej
 • ASO
 • Odczyn Walera – Rosego
 • Odczyn lateksowy – odczyn reumatoidalny
 • Próba Sułkowicza
 • CK – kinaza kreatyninowa
 • WR
 • Badania kału
 • HIV
 • Posiewy bakteriologiczne
 • Chlamydie
 • Helikobacter pylori
 • Przeciwciała anty-D w ciąży
 • Układ krzepnięcia- czas protrombinowy i czas koalinowo kefalinowy
 • Różyczka IgM i IgG
 • Toxoplazmoza IgM i IgG
 • Borelioza
 • Mononukleoza

Hormony tarczycy

 • FT4 Tyroksyna wolna
 • FT3 Trójjodotyronina wolna
 • TSH Hormon tyreotropowy
 • Przeciwciała przeciwtarczycowe

Hormony płciowe

 • FSH
 • LH
 • Prolaktyna
 • Progesteron
 • Estradiol
 • Testosteron

Markery nowotworowe

Badania cytologiczne i histopatologiczne

Badania mykologiczne