Panorama – nieinwazyjny test prenatalny nowej generacji

Panorama – nieinwazyjny test prenatalny nowej generacji

Czym jest Panorama?

 

Panorama to nieinwazyjny test DNA dostarczający ważnych informacji na temat ciąży już w jej dziewiątym tygodniu. Dzięki testowi Panorama możesz sprawdzić, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia u Twojego dziecka zaburzeń chromosomowych, takich jak zespół Downa. Do przeprowadzenia testu potrzebna jest jedynie próbka Twojej krwi. Jeśli chcesz, możesz też poznać płeć swojego dziecka.

 

Co bada test Panorama:

Panorama® jest jedynym nieinwazyjnym testem prenatalnym odróżniającym pozakomórkowe DNA płodu od DNA matki przy pomocy sekwencjonowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i algorytmu stworzonego przez firmę Natera. Wykorzystując zaawansowane techniki bioinformatyczne, Panorama testuje pod kątem występowania licznych anomalii chromosomowych, takich jak:

 

Nieprawidłowości chromosomowe:

 • trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
 • trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
 • trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
 • triploidia

 

Nieprawidłowości chromosomów płciowych:

 • monosomia chromosomu X (zespół Turnera)
 •  zespół Klinefeltera
 • trisomia chromosomu X
 • zespół XYY

 

Mikrodelecje:

 • zespół delecji 22q11.2
 • zespół delecji 1p36
 • zespół Pradera-Williego
 • zespół Angelmana
 • zespół kociego krzyku
 • płeć dziecka (opcjonalnie)

 

Warianty:

 • Wariant podstawowy (trisomie 21, 18, 13; triplodia, anomalie chromosomów płci, płeć płodu)
 • Wariant rozszerzony (trisomie 21, 18, 13; triplodia, anomalie chromosomów płci, płeć płodu, delecja 22q11.2 )
 • Wariant pełny (trisomie 21, 18, 13; triplodia, anomalie chromosomów płci, płeć płodu, delecja 22q11.2; delecja 1p36, Zespół Pradego-Willego, Zespól Angelmana, Zespół kociego krzyku (Cri-du-chat)