Przyczyny niepłodności żeńskiej

Przyczyny niepłodności żeńskiej

Niepłodność żeńska może byc powodowana jednym lub wieloma czynnikami…

1. pochwowe:
– zmiany anatomiczne wrodzone i nabyte,
– stany zapalne,
– bóle podczas współżycia,

2. szyjkowe:
– zmiany anatomiczne wrodzone (np. zrośnięcie szyjki macicy i niedorozwój szyjki),
– zmiany anatomiczne nabyte (uszkodzenia pourazowe: rozdarcia, blizny),
– nadżerki,
– stany zapalne,
– przyczyny immunologiczne,
– zaburzenia kapacytacji szyjkowej plemników.

3. maciczne:
– zmiany anatomiczne wrodzone (np. brak macicy, macica jedno- i dwurożna, przegroda macicy, podwójna macica, inne),
– zmiany anatomiczne nabyte (np. mięśniaki, zrosty śródmaciczne, polipy),
– nieprawidłowa kurczliwość mięśnia macicy,
– endometrioza,
– stany zapalne,
– zaburzenia czynnościowe śluzówki macicy,

4. jajowodowe:
– zmiany anatomiczne wrodzone i nabyte,
– zmiany zapalne i pozapalne w postaci częściowego lub całkowitego zarośnięcia jajowodów (dawniej tło gruźlicze, obecnie najczęściej spowodowane drobnoustrojem Chlamydia trachomatis),
– endometrioza,
– zmiany czynnościowe (spowodowane przerostem lub obrzękiem błony śluzowej, uszkodzeniem aparatu rzęskowego nabłonka jajowodowego, czopem śluzowym, małymi skrzepami krwi, zaburzeniami kurczliwości błony śluzowej, skurczem maciczno-jajowodowym),
– nieprawidłowa czynność wydzielnicza błony śluzowej jajowodów, odpowiedzialna za poprawną wędrówkę plemników, komórki jajowej oraz powstałego zarodka.

5. jajnikowe:
– zaburzenia rozwojowe wrodzone lub nabyte,
– zaburzenia sterydogenezy – produkcji estrogenów i progesteronu (podchodzenia podwzgórzowo-przysadkowego i jajnikowego,
przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników,
zaburzenia falikulogenezy, czyli brak powstawania pęcherzyków lub brak następowego jajeczkowania,
– stany zapalne,
– endometrioza,
– czynniki toksyczne,
– zmiany chorobowe w obrębie przewodu pokarmowego,
– czynniki mechaniczne uszkadzające gonadę jajnikową.

6. psychiczne.