Szkolenie

Szkolenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności Ab ovo Sp. z o.o. organizuje dla pracowników szkolenie ustawicznego i uaktualniającego dla pracowników Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji oraz pracowników Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków. Szkolenie ma na celu nabycie przez pracowników umiejętności w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń. Szkolenie skierowane jest do pracowników Ab ovo Sp. z o.o oraz do lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników laboratoriów embriologicznych i seminologicznych spoza organizacji. Terminy szkoleń: * szkolenia wstępnego – dla osób nowo zatrudnionych zaraz po zatrudnieniu * szkolenia ustawicznego dla wszystkich zatrudnionych 06-20.09.2021 roku * szkolenia uaktualniającego w przypadku zmian procedur lub rozwoju wiedzy naukowej w zakresie pobierania, przechowywania i stosowania komórek rozrodczych i zarodków w celu medycznie wspomaganej prokreacji. 22-24.09.2021 roku Ab ovo Sp.z o.o zastrzega sobie zmianę terminów szkoleń bez podania przyczyny. Szkolenie dla pracowników placówki jest bezpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy.